• اولین حضور کارگردان اشکذری در جشنوار فیلم فجر و کسب افتخار
    سید جلال دهقانی اشکذری در اولین حضور خود در جشنواره فیلم فجر موفق به کسب افتخار در بخش نگاه نو شد.