• ۱۷ ویژگی برای موفقیت در فروشندگی و بازاریابی
    در این مقاله به مهمترین ویژگی های یک فروشنده و بازاریاب پرداخته شده است . این عوامل به کرات مورد استفاده ویزیتور ها و فروشندگان ایرانی قرار گرفته است و اثر بخشی و کارایی خود را در عمل نشان داده است، رعایت این عوامل تاثیر به سزایی بر فروش سازمان دارد.