• به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار الله دادی
    تصاویر منتشر نشده از “سردار شهید الله دادی” در یادواره شهدای اشکذر
    سردار الله دادی در سال 85 بعد از سردار شهید قهاری سعید به عنوان فرمانده سپاه الغدیر استان یزد مشغول به خدمت شد و خدمات شایانی به توسعه و فعالیت های سپاه در استان داشت.