• گزارش تصویری:
    تقدیر از دو پایگاه مقاومت بسیج شهرستان اشکذر بعنوان نمونه کشوری/انتصاب فرماندار اشکذر به عنوان مسئول “بسیج حوزه اداری و کارگری”
    طی مراسمی از سوی رییس سازمان بسیج مستضعفین، از پایگاه ههای مقاومت بسیج محمدرسوالله ابراهیم آباد و بنت الهدی (خواهران) بعنوان نمونه کشوری با اهدا لوحی تقدیر شد.