• انتقاد یک خبرنگار یزدی از بی تدبیری دولت تدبیر در تغییر و تحولات
    عزیزالله سیفی فرماندار پرتلاش و رسانه ای یزد که همواره یکی از معدود مدیران رسانه ای دولت گذشته و فعلی بود و در تمام موارد خبری اعم از حساس (مثل انتخابات و یا انفجار فولاد غدیر) و غیر حساس تنها مدیر پاسخگو بود.