• نظرسنجی

  آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

 • با حکم وزیر کشور؛
  “محمد علی شاه حسینی” فرماندار اشکذر شد
  با پيشنهاد استانداري يزد و با حكم وزيركشور،"محمد علي شاه حسيني" به سمت فرماندار شهرستان اشكذر منصوب شد.

  ۴ نفر از فرمانداران جدید استان مشخص شدند
  این روزها بعد از مشخص شدن استاندار یزد، بحث داغ تغییر فرمانداران شهرستان های استان نیز بعنوان مسئله روز در مجامع سیاسی و عمومی مطرح است .