• با حکم وزیر کشور؛
    “محمد علی شاه حسینی” فرماندار اشکذر شد
    با پيشنهاد استانداري يزد و با حكم وزيركشور،"محمد علي شاه حسيني" به سمت فرماندار شهرستان اشكذر منصوب شد.

    ۴ نفر از فرمانداران جدید استان مشخص شدند
    این روزها بعد از مشخص شدن استاندار یزد، بحث داغ تغییر فرمانداران شهرستان های استان نیز بعنوان مسئله روز در مجامع سیاسی و عمومی مطرح است .