• آمار

  • 6,295
  • 297
  • 16,371
  • 800

 • ۴ نفر از فرمانداران جدید استان مشخص شدند
  این روزها بعد از مشخص شدن استاندار یزد، بحث داغ تغییر فرمانداران شهرستان های استان نیز بعنوان مسئله روز در مجامع سیاسی و عمومی مطرح است .