• آمار

  • 2,337
  • 174
  • 12,477
  • 706

 • فیلم زیبا از آیین سنتی «جوش دوره» در حسینیه سفید اشکذر
  در ادامه فیلمی زیبا از آیین سنتی «جوش دوره» در حسینیه سفید اشکذر را مشاهده می کنید.