• غلامعلی سفید:
    ۳ نماینده شدن یزد، اشکذر، میبد و اردکان به عدالت نزدیک است
    فرماندار سابق یزد اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون شورا‌ها، سه منطقه پرجمعیت استان باحدود دو سوم جمعیت استان ۲ نماینده دارند و مابقی استان با حدود یک سوم جمعیت، ۳ نماینده دارند.