• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • عکس: شجاعیه قبل و بعد از بمباران اسراییل
    شفقنا- عکس: شجاعیه قبل و بعد از بمباران اسراییل.