• گزارش تصویری/
    روایت تصویری از بازخوانی واقعه غدیر در منطقه رستاق
    بازخوانی واقعه غدیر امسال به صورت یک نمایش کامل و دقیق هم زمان با سراسر کشور در منطقه رستاق برگزار شد.