• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • امام جمعه اشکذر:
    مردم را نمی توان با زور به بهشت برد ولی درهای جهنم را هم نباید به رویشان گشود/ قوه قضاییه در برخورد با مجرمین قاطعیت به خرج دهد
    امام جمعه اشکذر تصریح کرد: گرچه نمی شود که مردم را به زور به بهشت برد، اما نباید درهای جهنم را هم به روی آنان گشود.