• کشف غار دو سر در مهریز ایران را در فهرست جهانی قرار داد
    رئيس انجمن غارنوردان و غارشناسان ايران گفت: ایران به فهرست کشورهای دارای بزرگترین تالارهای غاری وارد شد و چهارمین جایگاه در این فهرست جهانی را به خود اختصاص داد