• در يك روز برفي:
    باز آمد فصل عکسهای یادگاری با آدم برفی+ تصاویر
    بارش برف در شهر ما كه خوشحالي مردم را در پي داشته است باعث شد تا همه روزي با خاطره آدم برفي را داشته باشند.