• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • برای چندمین سال پیاپی؛
    فرمانداری یزد رتبه ی برتر در ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان را کسب کرد
    برای چندمین سال پیاپی فرمانداري يزد رتبه ي برتر در ارزيابي عملكرد ساليانه فرمانداري هاي استان را كسب كرد.