• نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:
    عربستان بجای دخالت در عراق امور داخلی کشورش را سامان دهد
    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عربستان بجای دخالت در عراق و اجرای طرح های آمریکایی ، امور داخلی کشورش را سامان دهد.