• Sabat Sabat
  • گزارش تصویری/
    روایت تصویری از از عزاداری شب هشتم محرم در اشکذر
    در شب هشتم ماه محرم مردم اشکذر در حسینیه سفید این شهر جمع شدند تا به یاد حضرت سیدالشهدا(ع)عزاداری کنند.