• برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه در شهرستان اشکذر
    عرضه مستقیم کالای پائیزه در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید ، در شهرستان اشکذر برگزار می گردد .