گزارش تصویری(5)
عزاداری عاشورای اشکذر به روایتی دیگر
تجلی گاه عشق حسینی بین مردم اشکذر در روز عاشورا با برگزای مراسمی باشکوه نمایان شد.