• طنبی بندرآباد در اشکذر ثبت ملی شد
    بنای تاریخی "طَنَبی بُندَرآّباد" شهرستان اشکذر در استان یزد به شماره 31144 در فهرست آثار ملّی غیرمنقول به ثبت رسید.