• توصیه های طب اسلامی برای مشکل دفع پروتئین و تقویت کلیه
    در درمان مشکلات کلیه موارد بسیار خوبی در طب اسلامی وجود دارد که بدون این که عوارضی داشته باشند باعث رفع مشکلات جدی می شوند. از جمله این مشکلات دفع  پروتئین است.