• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • +عکس
    صدای شما: وضعیت نامطلوب فلکه ورودی رضوانشهر ساماندهی شود
    رفیعی از رضوانشهر با ارسال عکسی از فلکه ورودی رضوانشهر از وضعیت کنونی این فلکه گله‌مند‌است.