• تاكيد يك متخصص پوست:
    مبتلایان به شوره سر شستشوی روزانه داشته باشند
    يك متخصص پوست و مو در يزد بر شستشوي روزانه براي درمان شوره سر تاكيد كرد و گفت: بيماري شوره سر بيماري مهمي نبوده و واگيردار نيست