• در آستانه سال تحصیلی جدید؛
    نشست هم اندیشی شورای اسلامی شهر اشکذر با رئیس دانشگاه علم و هنر
    در آستانه سال تحصیلی جدید، جلسه هم اندیشی درباره بررسی و پیگیری مشکلات دانشگاه علم و هنر شهرستان اشکذر در محل دفتر شورای اسلامی شهر اشکذر تشکیل شد.