• آمار

  • 8,499
  • 372
  • 13,940
  • 637

 • غیبت محیط‌زیستی ها در اولین جلسه شورای سلامت اشکذر
  اولین جلسه شورای سلامت شهرستان اشکذر در سال جاری با غیبت نمایندگان اداره محیط زیست همراه بود.