• فرماندار اشكذر عنوان کرد:
    انتخابات مهم‌ترین بحث پیش رو در سال جدید/اسکان بیش از ۲۵ هزار نفر از مسافران نوروزی در مدارس اشکذر
    فرماندار اشکذر مهم‌ترین بحث پيش رو در سال جديد را مسئله انتخابات خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و میان‌دوره‌ای شوراهاي شهر و روستا دانست.