• در نشست شورای راهبری ارزشیابی توصیفی شهرستان اشکذر عنوان شد؛
    اولین و ارزنده ترین کار در فرآیند تدریس ایجاد آرامش برای دانش آموزان
    اولین نشست شورای راهبری برنامه ارزشیابی کیفی - توصیفی شهرستان اشکذر در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد
    فرماندار اشکذر تاکید کرد:
    اساسی ترین اقدام آموزش و پرورش شهرستان توجه به وضعیت کمی و کیفی تحصیلات
    فرماندار اشکذر با بیان اینکه به آموزش و پرورش نگاه زیر ساختی دارم گفت: یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات آموزش و پرورش شهرستان گسترش وضعیت کمی و کیفی تحصیلات باشد.