• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • فرماندار اشکذر:
    برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز/ خلاء نشاط اجتماعی در اشکذر مشاهده می شود
    فرماندار اشكذر در نشست شوراي فرهنگي عمومي اشکذر اظهار داشت: مردم به نشاط اجتماعي نيازمند بوده و خلاء اين مهم در شهرستان مشاهده مي شود