• جلسه شورای سلامت شهرستان اشکذر از دریچه دوربین
    چهارمين جلسه شوراي سلامت شهرستان اشكذر در سال جاری با حضور فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد.
    در جلسه شوراي سلامت شهرستان اشكذر مطرح شد؛
    تشکیل کارگروه تخصصی بررسی آلودگی هوا در شهرستان
    در دومين جلسه شوراي سلامت شهرستان اشكذر اعضا این شورا بر تشكيل كارگروه تخصصي بررسي آلودگي هوا در شهرستان تاكيد کردند.