• آمار

  • 5,405
  • 333
  • 12,367
  • 714
 • رييس شوراي اسلامي استان يزد:
  مدیران ارشد استان به قابلیت‌های شورا بها دهند
  احمد زارع پور اشكذري با بيان اين كه اعضاي شوراي اسلامي استان نسبت به اين كه مديران ارشد استان به قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي شورا كه به عنوان نمايندگان مردم هستند بهايي نمي‌دهند، انتقاد دارند، خواستار تحكيم جايگاه شوراي اسلامي استان شد.