• از کاشت نهال انقلاب در مدارس اشکذر تا نقاشی همگانی در دهه فجر
    جلسه شهرستاني شوراهاي دانش آموزي و جانشينان واحد هاي بسيج دانش آموزي ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي در محل آموزش و پرورش شهرستان اشكذر تشكيل شد