• نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران بخش مرکزی با فرماندار اشکذر
    نشست هم انديشي شوراهاي اسلامي روستاها و دهياران بخش مركزي با فرماندار شهرستان اشکذر برگزار شد.