• گزارش تصویری/
    برگزاری مراسم یادبود “محسن کارگر” شهید منا در بیت الزهراء هیات فاطمیه اشکذر درمشهدمقدس
    همزمان با شهادت علی بن موسی الرضا مراسم یاد بود قاری بین المللی شهید محسن کارگر در بیت الزهراء هیات فاطمیه در مشهد مقدس برگزار شد.