• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • سفارش آقا معلم به ۶ فرزندش
    شهید محمد حسین جعفری نسب با وجود داشتن 6 فرزند، در اکثر عملیات‌ها شرکت داشت و سرانجام در 23 اسفند ماه سال 63 در عملیات بدر به درجه رفیع شهادت رسید.