• مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان يزد خبر داد:
    رشد ۲۵ درصدی واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان
    مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان يزد اعلام كرد: ميزان واگذاري زمين صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان يزد در سال گذشته از رشد 25 درصدي نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده است