• برگزاری یادواره شهدا و علما فیروزآباد مصادف با شهادت امام جعفر صادق (ع)
    یادواره شهدا و علما فیروزآباد مصادف با شهادت امام جعفر صادق (ع) برگزار می شود.