• “شناسنامه گلها” در یزد به چاپ رسید
    کتاب شناسنامه گلها با موضوع بررسی غزل در شعر دفاع مقدس، نوشته فرزانه سعادتمند به همت سازمان بسیج هنرمندان استان یزد به چاپ رسید