• شمشیرباز یزدی در راه مسابقات جهانی کرواسی
    شمشيرباز يزدي در مسابقات قهرماني جوانان جهان به مصاف حريفان خود خواهد رفت.