• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • شهردار اشکذر خبر داد
    طرح جداسازی شبکه آب شرب شهری از آب فضای سبز در اشکذر
    شهردار اشکذر از اجرای طرح شبکه آب رسانی به فضای سبز معابر شهر اشکذر خبر داد.