• کانون بیماری سیاه زخم در یزد کاهش یافت
    مديركل دامپزشكي استان يزد از كاهش كانونهاي بيماري سياه زخم يا شاربن در اين استان خبر داد