• همزمان با هفته معلّم ، تشکل های دانش آموزی استان ، مراسم سپاس از معلّم را برگزار می کنند
    نشست هماهنگی تشکّل های دانش آموزی استان یزد با دو موضع برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم و اوقات فراغت تابستانی برگزار شد