• همزمان با هفته دولت
    برگزاری بیستمین «سه شنبه های بدون خودرو »درشهرستان اشکذر
    همزمان با هفته دولت بیستمین «سه شنبه های بدون خودرو »در شهرستان اشکذر برگزار می شود.