• سختی با فرماندار محترم اشکذر/
    احداث کارخانه شیشه و توسعه صنایع آلاینده به قیمت سلامتی مردم!؟
    جناب آقای شاه حسینی، شما حرف از تدوین سند چشم انداز 1404 شهرستان می زنید آیا وقتی این سند اجرایی نشود فایده ای دارد؟