• آمار

  • 3,811
  • 238
  • 12,367
  • 714

 • گزارشی از سفر به برزیل ۲۰۱۴
  ایرانی ها از همه جای دنیا آمده بودند چیزی که جالب بود، اتحاد و دوستی و همدلی و شور و شوق همه ی ایرانیانی بود که در آنجا به هم رسیده بودیم.