• گزارشی از سفر به برزیل ۲۰۱۴
    ایرانی ها از همه جای دنیا آمده بودند چیزی که جالب بود، اتحاد و دوستی و همدلی و شور و شوق همه ی ایرانیانی بود که در آنجا به هم رسیده بودیم.