• با حضور مديركل دامپزشكي استان یزد؛
    سرپرست جدید شبکه دامپزشکی شهرستان اشکذر معرفی شد
    نشست تكريم و معارفه رئيس دامپزشكي شهرستان اشکذر با حضور مديركل دامپزشكي استان و فرماندار جمعی از مسئولین ادارات برگزار شد.