• آمار

  • 7,251
  • 346
  • 16,371
  • 800

 • شعری که بر سنگ قبر «شهید رضا پاک نژاد» حک شده است
  شعری سروده محمد علی ریاضی یزدی در رثای شهید دکتر سید رضا پاک نژاد که بر سنگ قبر این شهید حک شده است.