• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • مصاحبه با سرمربی تیم شهرداری اشکذر/
    شهرداری اشکذر تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان/مصدومیت و مسائل انضباطی دلیل نیمکت خالی
    تیم شهرداری اشکذر پس از فراز و نشیب فراوان در طول فصل لیگ فوتبال برتر استان توانست نتایج خوبی کسب کند و به مقام سوم دست یابد، با سرمربی این تیم گفتگویی داشتیم.