• اولین نشست ستاد فرعی هدفمندی یارانه های شهرستان اشکذر برگزار شد
    با حضور فرماندار اشکذر روز چهارشنبه، اولين نشست ستاد فرعي هدفمندي يارانه هاي شهرستان برگزار شد.