• گزارش تصویری/
    نمایشگاه صنایع دستی معلولین و سالمندان اشکذر برپا شد
    نمایشگاه صنایع دستی معلولین و سالمندان اشکذر با حضور مدیر کل بهزیستی یزد برپا شد.