گزارش تصویری/
نمایشگاه صنایع دستی معلولین و سالمندان اشکذر برپا شد
نمایشگاه صنایع دستی معلولین و سالمندان اشکذر با حضور مدیر کل بهزیستی یزد برپا شد.