• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • ساعت رسمی کشور از امشب یک ساعت به عقب می رود
    ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب (سی ام شهریورماه) یک ساعت به عقب کشیده می شود.